Poslanstvo TECES je zagotavljanje podpornega inovacijskega okolja za učinkovitejše povezovanje ter ustvarjanje sinergij naših članov in deležnikov preko vključevanja v razne skupne aktivnosti na področju zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev.

Zato z veseljem predstavljamo nove aktivnosti in dogodke pod novo celostno podobo SYeNERGY. Namenjene so povezovanju naših članov, partnerjev in deležnikov, iskanju idej ter skupnih rešitev, prenosu znanja in deljenju izkušenj, medsebojnemu spoznavanju ter druženju.

Prvi izredno uspešen dogodek pod podobo SYeNERGY smo organizirali februarja 2020 v pustnem času na Ptuju (več o dogodku). Gostili smo govorce iz uspešnih in mednarodno prodornih slovenskih podjetij in ob tem ponudili še vrsto drugih zanimivih vsebin.

Odlično vzdušje, pozitivni odzivi sodelujočih do dogodka in slogana SYeNERGY, kasneje v letu 2020 pa popolno predrugačenje razumevanja organizacije dogodkov zaradi COVID, so nas spodbudili k pripravi novega koncepta aktivnosti TECES pod podobo SYeNERGY.

Nove tehnologije vedno znova in vse hitreje vplivajo na razvoj družbenih sprememb, različne procese v tehnološkem in vsakdanjem življenju. V TECES se slednjega zavedamo, zato s partnerskim odnosom med svojimi člani ustvarjamo pogoje za vzpostavljanje strateških razvojnih partnerstev.

V ponedeljek, 10. junija 2019, je bila v Ljubljani na Zavodu za gradbeništvo 9. seja Upravnega odbora SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo. Seja je bila namenjena imenovanju ključnih funkcij SRIP PSiDL po preteku dvoletnega mandata predsedniku UO, direktorju in projektni pisarni. UO je tako potrdil zamenjavo dveh članov Strokovnega sveta ter podal osnovna izhodišča načrtovane prenove akcijskega načrta.

Podjetja, izkoristite priložnost finančnih spodbud za krepitev kompetenc starejših zaposlenih od 45 let. TECES v sodelovanju s partnerji svojim članom nudi možnost celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile; od brezplačne priprave vloge na razpis ASI, podpore pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, organizacije in izvedbe izobraževanj, administrativno tehnične podpore in vodenja projekta skladno razpisnim pogojem.

Znana sta zmagovalca prvega virtualnega SYeNERGY HEKATONA, dveh izzivov, ki sta ju postavili podjetji DOMEL d.o.o. in HISENSE EUROPE GROUP (Gorenje d.o.o.). 

Navdušeni smo nad odzivom, ki sta ga bila deležna postavljena izziva dveh podjetij, DOMEL d.o.o. in HISENSE EUROPE GROUP (Gorenje d.o.o.) v okviru partnerske storitve TECES in MojeDelo.com. Prva virtualna SYeNERGY HEKATONA sta nagovarjala strokovnjake za reševanje tehničnih izzivov, IT strokovnjake, elektrotehnike, mehatronike, strojnike. Izvedba obeh je bila zelo uspešna, saj sta oba izziva prejela več rešitev, prav tako se je odzval zelo kvaliteten kader. 

Tematika obeh izzivov je bila usmerjena v rešitve za zelene in energetsko učinkovite produkte, ki so tudi rdeča nit 20 letnega delovanja TECES. Prvi tehnični izziv: "Meritev porabe energije in vode v pralnem stroju ter uporabniku prijazen način predstavitve podatkov" in drugi IT izziv: "BLE2CAN vmesnik za pogon e-kolesa". 

Čestitamo obema zmagovalcema za odlični rešitvi.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem obeh hekatonov za njihov čas in trud. Zahvala tudi našemu ustanovitelju DOMEL d.o.o. in članu HISENSE EUROPE GROUP za izkazano zaupanje in sodelovanje v novi partnerski storitvi TECES in MojeDelo.com.

Javna predaja nagrad zmagovalcema bo na dogodku TECES SYeNERGY 2021, ki bo 28. septembra 2021, na Ptuju.

O izzivih SYeNERGY HEKATONA

Izziva sta podali dve mednarodno prepoznavni podjetji, DOMEL d.o.o. in HISENSE EUROPE GROUP (Gorenje d.o.o.). Obe podjetji sta izredno razvojno usmerjeni in naklonjeni sodelovanju. Hkrati sta tudi vidnejša člana partnerstev pod vsebinskim okriljem TECES.

Podjetje DOMEL d.o.o. je postavilo specifičen izziv z nalogo iz področja programiranja sistema za povezljivost e-kolesa s pametnimi napravami. Naloga je  bila zastavljena za reševanje problema pri električnih kolesih.

Podjetje HISENSE EUROPE GROUP (Gorenje d.o.o.), d.o.o. je izzvalo z nalogo, kjer so udeleženci lahko sodelovali pri razvoju pametnih aparatov ter dvigu ekološke ozaveščenosti. Ozaveščanje uporabnikov gospodinjskih aparatov o omejenosti virov postaja vse pomembnejše. Zato je tudi želja, da bi pralni stroj, ki postaja dnevni porabnik energije in vode, končnim uporabnikom omogočal tudi vedno več informacij o porabi njihovih pralnih naprav.

Več o izbiri zmagovalnih rešitev si lahko preberete tukaj.

Javna predaja nagrad bo na dogodku TECES SYeNERGY 2021

TECES ob praznovanju 20 letnice obstoja in ustvarjanja sinergij organizira dogodek TECES SYeNERGY 2021, kamor bosta vabljena tudi zmagovalca SYeNERGY hekatonov, da še javno prevzameta nagrado. Dogodek je ekskluzivne narave in bo omogočil druženje s predstavniki najodličnejših podjetij, ki so člani partnerstev pod vsebinskim okriljem TECES TECES.

Dogodek SYeNERGY 2021 bo organiziran 28. septembra 2021, na Ptuju.

Več o prireditvi tukaj.

Partnerska storitev SYeNERGY HEKATON

SYeNERGY HEKATON je partnerska storitev TECES in portala MojeDelo.com. Razvili smo jo v podporo članom in drugim podjetjem pri iskanju rešitev za kadrovske in strokovne izzive.

SYeNERGY HEKATON se izvaja kot spletni dogodek, na katerem strokovno podkovani udeleženci rešujejo podan izziv, ki ga podjetje pripravi prav za to priložnost. Na ta način podjetje pridobi:

  • inovativne in kreativne rešitve na zastavljen izziv,
  • življenjepise (CV) udeležencev, reševalcev izziva,
  • vpogled v način razmišljanja in dela reševalcev kot potencialnih novo-zaposlenih,
  • krepitev svoje blagovne znamke in slovesa sodobnega zaposlovalca.

Če vas zanima kaj več o SYeNERGY HEKATON-u in posebni ponudbi si preberite tukaj ali pa pokličite na spodnji kontakt. Z veseljem vam bomo pomagali poiskati najbolj optimalno rešitev za vaše izzive.

Dodatne informacije

Dodatne informacije na: ✉ Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:.  Irena IVANUŠ .:. +386 2 333 13 54 .:. +386 40 900 728

Strateško razvojna inovacijska partnerstva (SRIP) prehajajo v letu 2020 v 3. fazo izvajanja, ki bo usmerjena v okrepitev pozicioniranja partnerstva in konkretizacijo aktivnosti na posameznih področjih specializacije. Ob ustanavljanju pripravljeni akcijski načrti strateških razvojnih inovacijskih partnerstev v 2017 zaradi sprememb na trgu, hitrega razvoja tehnologij, vsesplošne digitalizacije, spreminjanja zakonodaje in prihoda novih članov danes več ne zadostujejo popolnoma nadaljnjemu razvoju partnerstva TECES / SRIP PSiDL. V letu 2019 bomo skladno potrebam članov dopolnili in prenovili poslovno-razvojno strategijo TECES na področju skupnega razvoja, podpore verigam vrednosti, internacionalizaciji in razvoju kadrov v navezavi na Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL). V TECES bomo poseben poudarek posvetili vsebinam stebrov pametne naprave in sistemi ter aktivno upravljanje stavb v navezavi na energetsko oskrbo pametnih mest in skupnosti.

logo MGRT ESRRTECES je bil v januarju 2017 kot nosilec prijave na javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije Slovenije« izbran za nosilca vzpostavitve SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL).

Glavnina aktivnosti je bila v zadnjih mesecih tako usmerjena v aktivnosti vzpostavitve SRIP, pridobivanja članov ter pripravo akcijskega načrta za področje Pametnih stavb in doma z lesno verigo. Akcijski načrt predstavlja pregled zmogljivosti in potenciala članov SRIP PSiDL na področju pametnih stavb in doma z lesno verigo, podaja fokusna področja in usmeritve, v katera bodo člani usmerjali svoje investicije v letih 2022 ter kjer ima Slovenija potencial za vstop na globalne trge.

Akcijski načrt hkrati predstavlja podlage, na osnovi katerih bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo.

Z veseljem vas obveščamo, da postavljena izziva dveh podjetij, DOMEL d.o.o. in HISENSE EUROPE GROUP (Gorenje d.o.o.) v okviru prvega virtualnega SYeNERGY HEKATONA  že čakata na rešitve s strani ljubiteljev tehničnih izzivov, IT strokovnjakov, elektrotehnikov, mehatronikov, strojnikov…

Tokratna tematika obeh izzivov je usmerjena v rešitve za zelene in energetsko učinkovite produkte: 1) tehnični izziv: "Meritev porabe energije in vode v pralnem stroju ter uporabniku prijazen način predstavitve podatkov" in 2) IT izziv: "BLE2CAN vmesnik za pogon e-kolesa".

Reševanje izzivov poteka od 16. junija 2021 do 2. julija 2021. Skupni nagradni sklad znaša 6.000 € neto, tako si lahko z zmagovalno rešitvijo na posameznem izzivu prislužite enkratno  nagrado 3.000 € neto.

Virtualni SYeNERGY HEKATON poteka v organizaciji MojeDelo.com in TECES ter podjetjema DOMEL d.o.o. in HISENSE EUROPE GROUP (Gorenje d.o.o.).

Že uporabljate moderne pristope pridobivanja kadrov? Rešujete poslovne izzive in hkrati krepite svojo blagovno znamko?

Predlagamo vam spletni SYeNERGY HEKATON, ki združuje vse tri istočasno! Namenjen je pridobitvi inovativnih in kreativnih rešitev na zastavljen izziv podjetja, pridobitvi CV-jev udeležencev, vpogled v njihov način razmišljanja in dela ob hkratni krepitvi blagovne znamke vključenih podjetij.

SYeNERGY HEKATON je spletni dogodek, na katerem udeleženci rešujejo določen izziv podjetja na sodoben način v določenem časovnem obdobju in na temu namenjeni spletni platformi.

SYeNERGY HEKATON je partnerska storitev TECES in portala MojeDelo.com. Razvili smo v podporo podjetjem pri iskanju rešitev za svoje kadrovske in  strokovne izzive.

IZKORISTITE ODLIČNO PRILOŽNOST, da se predstavite kot odličen delodajalec in pritegnite najboljše kadre.

Člani partnerstva TECES in SRIP Pametne stavbe lahko izkoristite do 20% ugodnejšo izvedbo dogodka.

Supported by TECES SLO

"Pred nami so nenehni izzivi na področju digitalizacije, pametnih stavb, pametnih mest... Slovenska podjetja se v večini primerov digitalizacije zavedajo, marsikatera jo doživljajo kot izziv in priložnost, ne kot grožnjo. Eno izmed tovrstnih podjetij je tudi Gorenje", je poudaril dr. Boštjan Pečnik, izvršni pomočnik uprave za Program kuhalni aparati in predsednik Upravnega odbora SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo.

TECES je kot prvi slovenski grozd (cluster) pridobil srebrno oznako za odličnost pri kakovosti vodenja in upravljanja grozda, ki ga podeljuje ESCA, Evropsko združenje za analizo delovanja grozdov.

TECES deluje na področju energetsko učinkovitih rešitev ter energetsko učinkovite pretvorbe in rabe energije. Je tudi nosilec Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo, ki je ena izmed devetih ključnih razvojnih partnerstev skladno Strategiji pametne specializacije Slovenije (S4).

TECES s ciljem krepitve sinergije med člani in podpore aktivnostim na področjih delovanja partnerstva TECES / SRIP PSiDL usmerja 125.000 € v podporo teh aktivnosti. Podprte aktivnosti morajo biti skladne usmeritvam partnerstva na področjih krepitve skupnega razvoja in raziskav, razvojno strateških (dobavnih) verig vrednosti med nosilci verig, dobavitelji in uporabniki rešitev, internacionalizacije, mednarodnega sodelovanja in prepoznavnosti ter usposabljanja in izobraževanja zaposlenih.

V TECES-u tudi v letu 2021 nadaljujemo s podporo izvajanju aktivnosti članov. Že tretjo leto zapored usmerjamo del odobrenih javnih sredstev MGRT za delovanje SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo v podporo izvajanju aktivnosti članov. Člani TECES in SRIP Pametne stavbe imajo tako možnost znižanja stroškov svojih aktivnosti že tretje leto zapored.

Podpiramo aktivnosti članov na področjih krepitve skupnega razvoja in raziskav, krepitve razvojno strateških dobavnih verig med nosilci verig, dobavitelji in uporabniki rešitev, internacionalizacije in mednarodnega sodelovanja ter usposabljanja in izobraževanja zaposlenih skladno akcijskemu načrtu SRIP Pametne stavbe za obdobje 2020 do 2023.

Ugodnosti lahko koristite tudi že v okviru v letu 2021 novo vzpostavljenih aktivnosti in dogodkov TECES SYeNERGY.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je najavil, da bo predvidoma danes 16. aprila 2021, objavljen nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI. Podjetja lahko pridobite do 1.800 EUR na vsakega zaposlenega starejšega od 50 let, ki  ga vključite v usposabljanja, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc s ciljem podaljševanja njihove delovne aktivnosti. Vključeni starejši zaposleni morajo izpolnjevati starostni pogoj, da so stari 50 let ali več na dan objave razpisa.

Razpis prinaša nekaj novosti napram prejšnjima dvema razpisoma (povabiloma), med najpomembnejšimi so, da:
1) čas oddaje vloge ne bo več ključni dejavnik merila za izbor prejemnikov sredstev,
2) omogočen bo poenostavljen način oddaje vloge preko e-vloge.

Opozarjamo na zelo kratek rok prijave. Vlogo bo možno oddati na poenostavljen način od 19. do 23. 4. 2021.


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.