Osnutek prenovljenega Akcijskega načrta SRIP Pametne stavbe prvič na ogled javnosti

Osnutek prenovljenega akcijskega načrta SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo 2020 – 2022 je po obravnavi na ministrstvih sedaj prvič na ogled javnosti. Cilj objave je prejetje morebitnih predlogov dopolnitev s strani deležnikov in uskladitev presečnih vsebin z drugimi SRIP-i še pred pripravo končnega akcijskega načrta. Končna različica akcijskega načrta, potrjena s strani ustreznih ministrstev, bo služila za pripravo podpornih ukrepov države v obdobju 2021 do 2027.

Prenova akcijskih načrtov SRIP-ov poteka v okviru aktivnosti prenove Slovenske strategije pametne specializacije (S4) za obdobje 2021–2027Po prvem pregledu osnutku akcijskih načrtov je bil SRIP Pametne stavbe predstavljen kot vzorčen primer SRIP-a, ki je celostno pristopil k reorganizaciji fokusnih področij  in produktnih smeri ter pri tem pokazal tako smiselnost reorganizacije kot konsistentnost glede na prejšnja fokusna področja.

Osnutek prenovljenega akcijskega načrta SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo 2020 – 2022 je bil posredovan v obravnavo ministrstvom že marca 2020. Od takrat dalje je potekal pod okriljem Sektorja za koordinacijo pametne specializacije na Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) proces preveritve skladnosti osnutkov akcijskih načrtov s cilji S4 ob upoštevanju vseh drugih strateških dokumentov finančne perspektive 2021 – 2027.

Osnutek prenovljenega akcijskega načrta je po obravnavi na ministrstvih sedaj prvič na voljo za ogled javnosti. Cilj objave je prejetje morebitnih predlogov dopolnitev s strani deležnikov in uskladitev presečnih vsebin z drugimi SRIP-i pred pripravo končnega akcijskega načrta, ki bo po potrditvi ustreznih ministrstev predstavljal tudi podlago za pripravo in izvajanje podpornih ukrepov države v obdobju finančne perspektive 2021 – 2027.

Poudarek prenove akcijskega načrta SRIP je bil na poenostavitvi in prenovi vsebin delovanja predvsem na področju fokusnih področij, kjer obstajajo jasno izražene poslovne ideje, s tem pa tudi nosilci komercializacije.  Ob tem sta bili upoštevani tako sposobnost vključenosti v mednarodne verige vrednosti in prodaje na globalnih trgih, ter kritična masa kompetenc, vključno z  RR potencialom in odlično razvojno sposobnostjo.

Po prvem pregledu osnutkov akcijskih načrtov je bil SRIP Pametne stavbe predstavljen kot vzorčen primer SRIP-a, ki je celostno pristopil k reorganizaciji fokusnih področij in produktnih smeri ter pri tem pokazal tako smiselnost reorganizacije kot konsistentnost glede na prejšnja fokusna področja.

Več v prenovljenem akcijskem načrtu SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo in konkretnih aktivnostih v prihodnjih objavah.

Osnutek prenovljenega akcijskega načrta lahko pridobite na spodnji povezavi.

Adobe

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.