Končna različica Akcijskega načrta SRIP PSiDL za obdobje 2020 – 2023

Objavljamo končno različico prenovljenega Akcijskega načrta SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo 2020 – 2023, ki je bila potrjena s strani Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ter ključnih ministrstev. Akcijski načrt predstavlja strateške usmeritve delovanja SRIP ter podlage izvajanja aktivnosti partnerstva v 3. fazi delovanja, ki poteka od aprila 2020 do septembra 2023.

Poleg podlag za operativno izvajanje aktivnosti SRIP-a pa potrjen akcijski načrt s prenovljenimi fokusnimi področji in produktnimi smermi predstavlja tudi že osnovo za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije (S4) za obdobje 2021 - 2027 in pripravo podpornih ukrepov države.Prenova S4 2021 – 2027 poteka v sodelovanju s SRIP-i in SVRK že od septembra 2020 dalje.

Z marcem 2021 pa prehaja v fazo podjetniškega odkrivanja in javno obravnavo vsebin s ciljnimi deležniki. V ta namen bomo SRIP-i v sodelovanju s SVRK in ciljnimi deležniki organizirali ciljno usmerjene webinarje po področjih delovanja SRIP-ov.

Prenova rezultat triletnih izkušenj delovanja SRIP

Dosedanje izkušnje triletnega delovanja SRIP-a na podlagi prvega akcijskega načrta SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo za obdobje 2017 – 2019, so vodile k konceptualno popolnoma prenovljenemu akcijskemu načrt.

Takšna prenova je bila posledica vse večje digitalizacije in prepletenosti rešitev za pametne in trajnostne stavbe ter njihove integracije v pametne skupnosti prihodnosti, ob hkrati vedno bolj raznolikih zahtevah in bivalnih potrebah uporabnikov.

Poudarek prenove akcijskega načrta SRIP je bil na poenostavitvi in prenovi vsebin delovanja predvsem na področju fokusnih področij, kjer obstajajo jasno izražene poslovne ideje, s tem pa tudi nosilci komercializacije.  Ob tem sta bili upoštevani tako sposobnost vključenosti v mednarodne verige vrednosti in prodaje na globalnih trgih, ter kritična masa kompetenc, vključno z RR potencialom in odlično razvojno sposobnostjo.

V prvem pregledu osnutkov akcijskih načrtov je bil SRIP Pametne stavbe predstavljen kot vzorčen primer SRIP-a, ki je celostno pristopil k reorganizaciji fokusnih področij in produktnih smeri ter pri tem pokazal tako smiselnost reorganizacije kot konsistentnost glede na prejšnja fokusna področja.

Več v prenovljenem akcijskem načrtu SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo in konkretnih aktivnostih v prihodnjih objavah.

Potrjen AN 2020 – 2023 temelj prenove S4 za obdobje 2021 - 2027

Potrjen AN SRIP za 2020 – 2023 predstavlja osnovo izvajanja delovanja SRIP v obdobju od aprila 2020 do septembra 2023 skladno pogodbam o sofinanciranju SRIP-ov s strani Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo (MGRT), vendar hkrati predstavlja tudi že osnovo prenove in priprave Slovenske strategije pametne specializacije (S4) za obdobje 2021 – 2027.

Z zaključkom programskega obdobja 2014 – 2020 so se že pričele aktivnosti za prenovo S4 za obdobje 2021 – 2027. Ta pod koordinacijo Sektorja za koordinacijo pametne specializacije na Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RS (SVRK) poteka že od septembra 2020 dalje.

V proces prenove smo vključeni aktivno že vsi SRIP-i. S predstavniki SVRK in MGRT smo imeli SRIP-i v zadnjih mesecih že precej delovno aktivnih sestankov, ki so bili usmerjeni v prečiščevanje fokusnih področij in produktnih smeri, kjer imajo slovenska podjetja in raziskovalne organizacije največji potencial.

Seznam prenovljenih fokusnih področij in produktnih smeri je v zaključevanju, tako da prehajamo v naslednjo fazo prenove S4 in podjetniškega odkrivanja. V marcu 2021 načrtujemo izvedbo webinarje z deležniki področij posameznih SRIP-ov.

Potrjen in prenovljen akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo 2020 - 2023 lahko pridobite na spodnji povezavi.

Adobe


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.